VDDMARK by ESCAD, Corp.

Klikni :)

"Be Comfortable"

Určení:
1. VDDMARK je systém pro dlouhodobé:
-  měření
-  archivaci a
- vyhodnocování 
hodnot, získaných z technologií.
2. VDDMARK poskytuje informace do WWW prohlížečů
3. VDDMARK informuje pomocí e-Mailů
4. VDDMARK v případě poruchy okamžitě jedná
5. VDDMAIL je přátelský

Více informací - Popis

2010 ESCAD®, Corp. © Všechna práva vyhrazena.
VDD je chráněná obchodní značka ESCAD®, a.s.
ESCAD, a.s. www.escad.cz
 Foto: © 2008-2010 P.D